NUMEROLOGIE

 

Co je numerologie

Numerologie je nauka, která pracuje s čísly.

Je to prastarý obor, kterým se zabývali učenci už před staletími.

Všichni jsme ovlivňováni silami, které jsou pro nás neviditelné, ale jsou přítomné.

Právě tyto síly dokážeme vyjádřit pomocí čísel.

V numerologii chápeme čísla jako magické symboly energií a vibrací, které na nás

působí.

 

Možnosti numerologie

Numerologie je velice široký obor, který skýtá mnoho možností.

Já se soustřeďuji hlavně na duši člověka.

Veškeré informace čerpám z data narození.

Odhaluji možnosti člověka, jeho potřeby a vnitřní prožívání.

Numerologický rozbor se může stát odrazovým můstkem každého, kdo chce poznat

sám sebe, chce se smířit sám se sebou a chce na sobě pracovat proto, aby mu bylo

lépe a aby se cítil šťastný.

Díky numerologii pojmenuji to, co klient cítí a pomohu mu najít jeho slabá místa

a objevit jeho silné stránky.

 

Děti

Numerologický rozbor se může stát významnou pomůckou pro rodiče, protože jim

odhalí nitro jejich dítěte.

Rodiče jsou často jiní, než jejich děti. Mají jiné prožívání a jiné vnímání svého okolí

než jejich děti a z toho mohou pramenit mnohé neshody. Díky rozboru data narození

a pochopení energií, které působí na dítě, mohou rodiče své dítě lépe pochopit.

 

Jak využívám numerologii

Při konzultaci s klientem vypočítám z jeho data narození základní informace,

které mi slouží pro rychlou charakteristiku jeho osobnosti.

Klientům pomáhá, když jim vysvětlím, jaké energie na ně působí a poradím,

jak s nimi mohou pracovat, aby jim bylo dobře.