Číslo domu

 
Číslo domu = číslo popisné - působí velmi výrazně na celý dům i jeho obyvatele.
 
Ovlivňuje vztahy v domě, vztahy se sousedy i práci obyvatel domu.
 
 
Domu je přiřazeno číslo, dům ho přijme a celý dům začne vibrovat v duchu daného čísla.
 
Tyto vibrace se přenášejí na obyvatele, jejich vztahy i práci.
 
 
Vibrace domu ovlivňují velmi výrazně každého obyvatele i každého návštěvníka domu.
 
Každý, kdo do domu vstoupí, je vystaven působení těchto vibrací.
 
Čím déle se zdržuje v tomto domě, tím je působení silnější.
 
 
Já mohu zjistit, jaké vibrace vysílá popisné číslo Vašeho domu a jak na Vás působí.
 
Pokud zjistím špatné nebo škodlivé vibrace, mohu tyto vibrace popisného čísla
 
upravit tak, aby vám prospívaly a aby vám přinášely užitek.
 
 
Číslo domu, kde bydlíte nebo pracujete, je vám dáno vaším vyšším vedením tak,
 
aby odpovídalo vašemu učebnímu plánu. Tím, že změníme působní tohoto čísla,
 
změníme i váš život tak, aby stále probíhal podle vašeho učebního plánu,
 
ale aby byl šťastnější a spokojenější.
 
 
Změnu vibrací čísel můžeme provádět jen a pouze se svolením Stvořitele
 
a to tak, aby změny byly prospěšné pro všechny zúčastněné.