IČO, DIČ

 
IČO přináší velmi výraznou energii, která ovlivňuje celé podníkání
 
od začátku až do konce.
 
 
Tato vibrace velkou měrou určuje, jak bude podnikatel nebo podnik úspěšný.
 
Určuje, jak bude podnikání prospěšné pro podnikatele.
 
 
IČO je firmě nebo podnikateli přiděleno a okamžitě začíná vibrovat
 
a ovlivňovat všechny oblasti podnikání, kde se IČO používá.
 
 
DIČ působí podobně jako IČO - ovlivňuje všechny oblasti, kde je napsáno.
 
 
IČO a DIČ mohou velmi výrazně pomoci nebo uškodit podnikání.
 
Jejich vibrace je možné upravit tak, aby pomáhaly podnikání.