Rodné číslo

 
Rodné číslo provází každého už od narození.
 
Má velký vliv na všechny záležitosti člověka, které se vyřizují podle rodného čísla.
 
Je to vyřizování různých záležitostí na úřadech, soudní jednání,
 
přijímací řízení na školy, přijímání do pracovního procesu, posuzování žádostí atd.
 
 
Rodné číslo má vliv i na záležitosti, které souvisejí se zdravotnictvím všude tam,
 
kde se uvádí rodné číslo - návštěva lékaře, odborná vyšetření, hospitalizace
 
v nemocnici atd.
 
 
Při narození je každému člověku přiděleno rodné číslo, které začne ovlivňovat
 
všechny záležitosti, ve kterých je uváděno.
 
 
Mohu zjistit, jakou kvalitu mají vibrace vašeho rodného čísla a zda vám pomáhají
 
nebo škodí.
 
V případě, že rodné číslo vám nepomáhá, mohu upravit jeho vibrace tak,
 
aby se stalo vaším pomocníkem a usnadňovalo vám život.
 
 
Ovlivňování kódů života je proces,
 
který musí být schválen vyšším vedením klienta.