KDO JSEM A CO DĚLÁM

 

Jmenuji se Simona Matějíčková a jsem z  Hradce Králové.

Pracuji na hranici dvou světů, materiálního a duchovního.

Mým úkolem je přenášet informace, léčivé energie a Světlo z duchovního světa do světa

materiálního.

 

Vyhledávají mne lidé, kteří jsou sužováni problémy v různých oblastech svého života.

Jedná se o zdraví, vztahy i finance.

Jak pomáhám lidem řešit problémy?

Najdu hlavní příčiny jejich potíží v duchovní oblasti a tyto příčiny odstraním.

Nejčastěji tyto příčiny pocházejí z dětství a z minulých životů.

Často to bývají kletby nebo prokletí.

Bývá to také následek chybného jednání v minulých životech, čímž si člověk vytvoří špatnou

karmu, to znamená, že musí zažít to, co dříve způsobil někomu jinému.

Jsou to různé sliby a přísahy, které člověk složil v minulém životě, např. složil slib chudoby,

proto má nyní potíže s financemi.

Velmi často člověk podvědomě trestá sám sebe za své špatné skutky a tím si způsobí třeba

fyzickou nemoc nebo bolest.

 

Vyhledávají mne lidé, kteří si chtějí zlepšit své schopnosti vnímání.

Např. chtějí lépe slyšet a  vidět své anděly,  dostávat více informací z duchovního světa,

chtějí  si vylepšit svou intuici nebo získat schopnost léčení.

V těchto případech je možné upravit energetický systém tak, aby člověk získal větší schopnosti

vnímání.

 

Vyhledávají mne lidé, kteří chtějí znát odpovědi

Proč se narodili právě teď a tady.

Jaké je jejich životní poslání.

Proč jsou nemocní.

Proč zažívají určité události.

Co se mají v životě naučit.

 

S klienty pracuji osobně nebo přes SKYPE.

 

 

Kontakt:

Mgr. Simona Matějíčková

tel.: +420 737 272 597

Škroupova 441, Hradec Králové

e-mail:

duchovni-svet@seznam.cz